Alle overnattende lag kan kjøre gratis på alle ordinært oppsatte bybussruter i Hamar.
Dette mot fremvisning av deltakerarmbånd.

For informasjon om ruter henviser vi til reiseplanlegger: https://hedmark-trafikk.no/reiseplanlegger/

For mer informasjon se: https://hedmark-trafikk.no/

 

Ytterligere informasjon rundt ruter, ekstraruter, relevante holdeplasser etc. finner dere i linken under:

https://innlandstrafikk.no/