Alle overnattende lag kan kjøre gratis på alle ordinært oppsatte bybussruter i Hamar.
Dette mot fremvisning av deltakerarmbånd.

Ytterligere informasjon rundt ruter, ekstraruter, relevante holdeplasser etc. finner dere i linken under:

https://innlandstrafikk.no/