Påmeldingsavgift for lag

Årsklasse Spillform Påmeldingsavgift
6-7 år 3er fotball 500 kr
8-9 år 5er fotball 1050 kr
10-11 år 7er fotball 2000 kr
12-13 år 9er fotball 2300 kr
14 år 11er fotball 2300 kr

 

For deltagerkort, se her: https://briskebyturneringen.no/deltagerkort/

 

Betaling

  • Alle fakturaer sendes ut fra Profixio.
  • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 15. mai
  • Frist for betaling av tjenester (deltagerkort) er 26. mai
  • Man får egen faktura for påmeldingsavgift og egen faktura for eventuelle tilleggstjenester
  • Lag kan hente sin faktura direkte fra Profixio, ellers blir disse normalt sett sendt ut ved bestilling.

 

Retningslinjer for refusjon

  • Lag som ikke har betalt innen 23. mai 2024 kan miste sin plass om ikke annet er avtalt.
  • Lag som trekker seg etter 30. mai får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
  • Lag som trekker seg etter 30. mai får tilbake 50 % av tilleggstjenester
  • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av påmeldingsavgiften
  • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av tilleggstjenester