Påmeldingsavgift for lag

Årsklasse Spillform Påmeldingsavgift
6-7 år 3er fotball 0 kr
8-9 år 5er fotball 950 kr
10-12 år 7er fotball 1900 kr
12-13 år 9er fotball 2200 kr
14-16 år 11er fotball 2200 kr

 

For deltagerkort, se her: https://briskebyturneringen.no/deltagerkort/

 

Betaling

  • Alle fakturaer sendes ut fra Profixio.
  • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 15. mai (med forbehold om gjennomføring).
  • Frist for betaling av tjenester (deltagerkort) er 29. mai (med forbehold om gjennomføring)
  • Man får egen faktura for påmeldingsavgift og egen faktura for eventuelle tilleggstjenester
  • Lag kan hente sin faktura direkte fra Profixio, ellers blir disse normalt sett sendt ut ved bestilling.

 

Retningslinjer for refusjon

  • Lag som ikke har betalt innen 23. mai 2023 kan miste sin plass om ikke annet er avtalt.
  • Lag som trekker seg etter 30. mai får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
  • Lag som trekker seg etter 30. mai får tilbake 50 % av tilleggstjenester
  • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av påmeldingsavgiften
  • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av tilleggstjenester