Påmeldingsavgift for lag

Årsklasse Spillform Påmeldingsavgift
6-7 år 3er fotball 500 kr
8-9 år 5er fotball 950 kr
10-12 år 7er fotball 1900 kr
12-13 år 9er fotball 2200 kr
14-16 år 11er fotball 2200 kr

 

For deltagerkort, se her: https://briskebyturneringen.no/deltagerkort-2021/

 

Betaling

 • Alle fakturaer sendes ut fra Profixio.
 • NB! Pga. Corona og usikkerheter så skal det ikke betales inn noe før man er sikker på at man får gjennomføre
 • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 9. mai (med forbehold om gjennomføring).
 • Frist for betaling av tjenester (deltagerkort) er 29. mai (med forbehold om gjennomføring)
 • Man får egen faktura for påmeldingsavgift og egen faktura for eventuelle tilleggstjenester
 • Lag kan hente sin faktura direkte fra Profixio, ellers blir disse normalt sett sendt ut ved bestilling.

 

Retningslinjer for refusjon

 • Lag som ikke har betalt innen 23. mai 2021 kan miste sin plass om ikke annet er avtalt.
 • Lag som trekker seg etter 30. mai får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
 • Lag som trekker seg etter 30. mai får tilbake 50 % av tilleggstjenester
 • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av påmeldingsavgiften
 • Lag som trekker seg før 30. mai får tilbake 100 % av tilleggstjenester