Busstilbud

Alle overnattende lag kan kjøre gratis på alle ordinært oppsatte bybussruter i Hamar. Dette mot fremvisning av deltakerarmbånd. For informasjon om ruter henviser vi til reiseplanlegger: https://hedmark-trafikk.no/reiseplanlegger/ For mer informasjon se: https://hedmark-trafikk.no/   Ytterligere informasjon rundt ruter, ekstraruter, relevante holdeplasser etc. finner dere i linken under: https://www.hedmark-trafikk.no/Aktuelt/Nyttige-knutepunkt-i-forbindelse-med-Briskebyturneringen-og-Stoppested-Verden-2.-3.juni