Last ned Reglement Briskebyturneringen 2023

 

Skjema for forenklet jurybehandling av spilleberettigelse utover gjeldende reglement

For spilleberettigelse av sosialmedisinske årsaker eller overårige spillere må skjema for forenklet jurybehandling av spilleberettigelse fylles ut og sendes juryen innen 2 uker før turneringsstart. Søknaden anses som innvilget ved bekreftet mottak av skjema. Utfylling av skjema er også nødvendig for spillere som innehar dispensasjon fra ordinært seriespill.
Mangel på innsendt dispensasjon og skjema regnes som brudd på spilleberettigelse.

Skjema for hospitering