HamKam Yngres og Briskebyturneringen har for 2018 knyttet til seg Scandic Hotell Hamar som samarbeidspartner på bespisning.
Dette betyr i praksis at alle måltider vil bli servert i hotellet sine fasiliteter, vis – a – vis Briskeby Stadion.
Unntaket er middag lørdag kveld – denne vil som vanlig bli servert under konsertarrangementet i Ankerskogen Idrettspark.

For lag som av forskjellige årsaker ikke rekker/ønsker å spise felles frokost/lunsj på Scandic, så viderefører vi ordningen med mulighet for henting av mat.
Dette må skje innenfor det tidsrommet hvor bespisningen ordinært er åpen.
Eget skjema for bestilling av henting vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden i god tid før turnering.

Briskebyturneringen ønsker å være best i sitt slag på bespisning og med denne avtalen føler vi at vi er godt på vei til å bli akkurat det.