Hamar Røde Kors Hjelpekorps står for sanitetstjenesten under Briskebyturneringen.
De har hovedsete i Ankerskogen Idrettspark, i Mylift godt synlige sin sanitetsvogn, i tillegg til også å være ute på andre baner.
Dersom behov for kontakt, så kan operativ leder treffes på telefon 94805909.