Følgende rabatterte priser gis i Ankerskogen Svømmehall for deltakere som har kjøpt deltagerbånd i Briskebyturneringen:

Barn/Ungdom:  79 kr

Voksen:  120 kr

Deltagerbånd må framvises i inngangen i svømmehallen