Fakturaer er nå sendt ut elektronisk til oppgitt mailadresse ved påmelding.

Vær vennlig å benytt kid – nummer ved innbetaling.

Dersom noen ikke har mottatt faktura, skjekk søppelpost.

Ta kontakt ved ytterligere spørmål.